Våre tjenester

I leia inngår (se tabell under for priser):

stallplass til leie vikhammer malvik trondheim

  • Utslipp og middagsforing alle hverdager
  • Grovfor
  • Flis
  • Bruk av anlegget
  • Dagbeite i mindre grupper i beitesesongen
  • Innslipp og foringer på helg gjøres på dugnad

leie stallplass vikhammer malvik trondheimEgeninnsats for egen hest:

  • Gjøre klart morgenhøy, middagshøy, kveldshøy, og kraftfor
  • Delta i dugnadsordningen (grupper av oppstallere). Du har 1- 2 kveldsforinger pr mnd, og gruppa har alle foringer hver 5. helg, samt noen ekstra ryddeoppgaver.
  • Dekken, kopper (pr par) og noen andre ekstra tjenester kan bestilles til kr 300,- pr tjeneste pr mnd.

 

Vi har ledige plasse så ta kontakt med oss!

Priser

Fra 3500,- pr mnd (feks islandshest, 6 kg grovfor, liten boks, ingen ekstra tjenester).