Våre fasiliteter

Vi kan tilby flotte fasiliteter og topp treningsforhold, og et godt miljø hvor både hest og rytter trives. Av fasiliteter har vi ridehus i limtre(20x40m), utendørs ridebane (30x70m), grusede paddocker, vaskespilt, samt oppholdsrom. Vi har også et fantastisk turterreng som nærmeste nabo.